Reference

Dětská noha

Mgr. Helena Kmínková, Nemocnice Pardubického kraje
Líb
ilo se mi, že byla do kurzu zařazena i fylogeneze, embryogeneze, ontogeneze – přijde mi to jako důležitý kontext. Celkově byl obsah kurzu hodně pestrý – že jsme se lehce dotkli i vrozených vad, tejpování, obuvi apod. Oceňuji i dostatečný prostor si řadu věcí prakticky vyzkoušet a přítomnost probandky, že tam byla. 🙂 Jsem opravdu ráda, že jako zkušení terapeuti sdílíte své zkušenosti. Váš přístup mi velice vyhovuje, protože vím, že máte rozsáhlé teoretické znalosti i praxi, a zároveň si z toho neděláte značku a byznys, ale naopak vedete k tomu, abychom při terapii byli pozorní a improvizovali.

 

 

Bc. Lenka Tichá, fyzioterapeutka, soukromá ordinace Lovosice
Celý kurz provázela velmi příjemná a přátelská atmosféra, ale zároveň byl tým přednášejících velmi profesionální. Dozvěděla jsem se nové věci, které od prvního dne aplikuji ve své praxi. Vzhledem k obsáhlosti tématu nohy nešlo probrat vše detailně, ale v rámci časových možností jsme se dostali ke všem důležitým bodům a těším se na rozšiřující workshopy.

 

 

MUDr. Marie Polidarová, lékař Rehabilitačního oddělení Nemocnice Tábor a.s
Nejzajímavější téma pro mě bylo klinické funkční vyšetření, nicméně žádné z dalších témat nezůstalo upozaděno, všechno bylo zajímavé a přínosné. Oceňuji vysokou profesionalitu, příjemné jednání a vstřícnost. 

 

 

Pavla Davidová, fyzioterapeut, Kopřivnice
Obzvláště mě zaujala část kurzu, která se týkala léčby plochonoží, a praktická cvičení. Obsah kurzu mi naprosto vyhovoval a splnil moje očekávání.
 

 

Noha dítěte s DMO

Klára Kounovská, fyzioterapeutka, Nemocnice Hořovice
Nejvíce mě jako téma zaujaly možnosti vyšetření a následné kinezioterapie. Celé to bylo úžasné. Fyzioterapeutická část kurzu je pro mě v každém ohledu obrovským přínosem. Děkuji mnohokrát za předané vědomosti a zkušenosti z vaší praxe. Velmi si toho vážím. V rámci ortotické části mě zaujalo korekční postavení v hlezenním kloubu. Byla pro mě ukázkou, jak by to mělo vše správně fungovat. Chtěla bych velmi poděkovat Mgr. Kristkové za trpělivost a ochotu konzultovat se mnou mé pacienty o přestávkách. Za to, že nás nechá nahlédnout do jejího přístup k terapii dětí s DMO. Je to pro mě velký benefit do budoucna, setkat se s tak zkušenou fyzioterapeutkou. Nejzajímavější pro mě bylo, jak velký důraz je kladen na diferenciální diagnostiku už v rané fázi vývoje. Kurz rozhodně doporučuji dalším odborníkům.

 

 

Andrea Hašková Dětský rehabilitační stacionář ,,Zvonek“ Kladno
Celkově workshop hodnotím jako přínosný. Byla jsem moc ráda, že zazněly a byly ukázány konkrétní možnosti deformace nohy a bérce. Jediná výtka, která mě napadá, je, že bychom tam mohli být klidně další hodiny a pořád by bylo o čem mluvit. Děkuji za možnost vidět, jak může pracovat protetik (i když na druhou stranu mám trochu vztek, že u nás to zatím až tak nejde). Ale dá to sílu bojovat dál. V ortotické části mě zaujala obzvláště možnost řešení vad ve 3D. Celou ji považuji za velice přínosnou díky uceleným informacím a možnostem konzultace s kolegy z různých pracovišť.